Pelaburan

Pertindihan kuasa ancaman terbesar kepada bidang kuasa mahkamah syariah

courtdecision 1
rumahkabin black

Oleh: Dr. Siti Aisyah Samudin & Dr. Hanira Hanafi

PADA asasnya, Undang-undang Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia dikuatkuasakan bagi menangani apa-apa jenis kesalahan berhubung perintah terhadap agama Islam. Hal ini dirujuk menerusi frasa “jenayah terhadap agama” yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Jadual Kesembilan, Senarai II Senarai Negeri. Dalam konteks kesalahan Syariah, Akta Tatacara Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan), 1997 menjelaskan istilah “kesalahan” sebagai apa-apa perbuatan atau peninggalan yang boleh dihukum oleh mana-mana undang-undang bertulis yang mengawal selia kesalahan terhadap rukun agama Islam di mana Mahkamah Syariah berbidang kuasa.

Berbeza dengan undang-undang sivil, tafsiran perbuatan jenayah dalam Kanun Keseksaan mempunyai pengertian yang lebih umum, iaitu perbuatan yang dikawal selia dan mampu untuk didakwa di bawah Kanun Keseksaan (Akta 574). Hal ini bermaksud, setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang individu terhadap individu lain yang termaktub di bawah Akta 574 ini, hendaklah dibicarakan dan dihukum berpandukan kepada akta persekutuan yang berbidang kuasa dalam menetapkan hukuman bagi kesalahan tersebut. Dalam konteks ini, jelas terzahir bahawa wujud dua sistem mahkamah yang memiliki kuasa untuk mendengar, membicara dan menjatuhkan hukuman ke atas orang-orang Islam, setakat kepada kuasa yang diberi oleh Perlembagaan Persekutuan ke atas mahkamah-mahkamah ini.

Kesan pertindihan kuasa
Pertindihan dalam senarai kesalahan di bawah kedua-dua undang-undang ini membuka ruang dan peluang untuk pihak-pihak mencabar kedudukan undang-undang jenayah syariah. Tahun 2019 melalui kes Iki Putra sebagai contoh, telah memperlihatkan kesan pertindihan kesalahan yang membawa kepada bangkitnya trend cabar bidang kuasa mahkamah syariah. Dalam kes ini, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 yang memperuntukkan kesalahan dan hukuman terhadap persetubuhan bertentangan dengan hukum tabii adalah bertentangan dengan Perlembagaan.

Keputusan kes ini menunjukkan bahawa selagi wujud peruntukan tentang sesuatu kesalahan jenayah dalam undang-undang Persekutuan, maka sukar untuk negeri mengadakan atau menggubal peruntukan berhubung kesalahan-kesalahan jenayah syariah walaupun kesalahan itu adalah dalam kategori kesalahan yang dilakukan oleh orang penganut agama Islam terhadap “perintah agama” itu. Susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang telah membenarkan permohonan kes Iki Putra Mubarak pada 2021, isu yang sama nampaknya turut berbangkit dalam kes lain yang dilaporkan pada 25 Mei 2022. Dalam kes terbaharu, Nik Elin Zurina Nik Abul Rashid telah memfailkan permohonan untuk membatalkan 20 kesalahan jenayah Syariah Negeri Kelantan. Antaranya termasuk liwat, persetubuhan dengan mayat dan bukan manusia, musnahkan tempat ibadat, judi, arak dan banyak lagi. Permohonan itu dibuat bersandarkan kepada keputusan kes Iki Putra atas justifikasi bahawa Negeri Kelantan tiada kuasa untuk menggubal undang-undang tersebut.

Keputusan dalam kes Iki Putra tampaknya seumpama memberi gambaran awal “menutup pintu” kepada hasrat dan cadangan ke arah pelaksanaan undang-undang berkaitan hudud dan qisas di negara ini. Hal ini berikutan kesalahan hudud seperti mencuri (sariqah), merompak (hirabah), kesalahan qisas seperti membunuh (al-qatl) juga terdapat dalam Kanun Keseksaan. Pun begitu, impak yang perlu lebih dibimbangi adalah apabila akta/enakmen kesalahan jenayah syariah di semua negeri akan mula dan terus dicabar. Hal ini seperti teori kesan domino apabila satu peruntukan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah negeri dicabar dan dibatalkan, turut membuka peluang kepada terbatalnya juga enakmen kesalahan jenayah syariah di lain-lain negeri.

Apa seterusnya?
Dalam konteks kesalahan-kesalahan yang diperuntukkan dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kelantan 2019 (EKJSK 2019) yang turut diperuntukkan dalam Kanun Keseksaan, percanggahan yang jelas boleh dilihat adalah dari aspek agihan kuasa antara negeri dan Persekutuan sebagaimana dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Hal ini diperuntukkan dalam Perkara 74 yang memperuntukkan agihan kuasa antara negeri-negeri dan Persekutuan berdasarkan Jadual Kesembilan. Hal ini bermaksud, sekiranya sesuatu undang-undang dibuat di luar bidangkuasanya, undang-undang itu adalah didapati bertentangan dengan Perlembagaan dan terbatal setakat yang bertentangan.

Selain itu, peruntukan kesalahan yang dipinda di dalam EKJSK 2019 boleh dianggap bercanggah dengan Perlembagaan lantaran wujud peruntukan kesalahan yang keluar /melampaui dari bidangkuasa yang diberi oleh perlembagaan persekutuan, serta bertindan dengan peruntukan kesalahan jenayah lain yang terkandung dalam undang-undang persekutuan seperti Kanun Keseksaan dan undang-undang persekutuan yang lain. Peruntukan ini juga didapati bercanggah dengan butiran 1, Senarai Negeri yang mengehadkan kuasa membuat undang-undang jenayah Islam setakat mana ia tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan.

See also  Don’t read too much into KJ’s presence at meeting with PM, says Khaled

Pun begitu, masih terdapat ruang bagi mempertikai canggahan ini. Jika satu kesalahan di bawah akta/enakmen kesalahan jenayah syariah dianggap bercanggah dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang ke atas kesalahan judi, zina, musahaqah yang sedia ada juga akan terbuka kepada canggahan. Perkara ini menimbulkan konflik perundangan berterusan pada masa akan datang sekiranya terus dicabar dan dipertikaikan. Meski pun Mahkamah Agung telah memutuskan bahawa tindakan plaintif dalam kes Mamat bin Daud lwn Kerajaan Malaysia, begitu juga dalam Sukma Darmawan Sasmitaat Madja lwn Ketua Pengarah Penjara Malaysia & Anor [1998] MLJ 742 tiada hubung kait dengan keselamatan awam yang tertakluk kepada bidangkuasa Persekutuan, namun peruntukan baharu dalam EKJSK 2019 ini bakal membuka ruang kepada perubahan keputusan hakim pada masa akan datang.

Cadangan
Inilah sebabnya YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Agama) menyeru pihak berkuasa agama Islam negeri, badan-badan berkanun berkaitan agama Islam dan badan-badan bukan kerajaan (NGO) berkaitan agama diseru terlibat dalam kes berkaitan Nik Elin Zurina lawan Kerajaan Kelantan sama ada sebagai pemerhati (watching brief), pencelah (intervener), atau sahabat mahkamah (amicus curiae). Ini kerana, realitinya, isu utama yang menjadi polemik bukanlah berkenaan hukuman, namun berkenaan bidang kuasa undang-undang Islam yang terus terancam kepada cabaran dan penyempitan kuasa.

Keputusan kes sebagaimana dalam kes Iki Putra juga bakal mengurangkan bidang kuasa raja-raja untuk melihat penguatkuasaan enakmen jenayah syariah. Setiap negeri juga seharusnya mengambil tindakan secara drastik dan holistik bagi meneliti dan
mengkaji semula keseluruhan peruntukan undang-undang jenayah Syariah sedia ada, bagi memastikan undang-undang jenayah syariah tidak lagi dicabar dan diperkotak-katikkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Meski pun telah wujud Perkara 121 (1A) dalam Perlembagaan Persekutuan, namun ianya tidak menjamin akan digunakan oleh hakim di mahkamah sivil sebagai suatu keistimewaan bagi bidangkuasa eksklusif mahkamah syariah.

Sekiranya cabaran ke atas keabsahan peruntukan undang-undang syariah sering dibangkitkan, hal ini memberi implikasi besar ke atas keputusan mahkamah yang menyifatkan kesalahan berkenaan dengan agama. Hal ini memberi tafsiran bahawa peruntukan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-Negeri adalah tidak berpelembagaan sekaligus tidak mempunyai fungsi dan peranan dalam usaha membendung kesalahan-kesalahan terhadap agama dalam kalangan umat Islam.

Dalam hal ini, terdapat beberapa kesalahan yang didapati bertindih dengan undang-undang persekutuan sedia ada seperti memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat, liwat, gangguan seksual, kata-kata memecahkan keamanan, apa-apa yang mengkahayalkan dan persetubuhan dengan bukan manusia. Hal ini bakal mengundang konflik bidangkusa mahkamah yang berpanjangan serta membuka ruang dan peluang bagi pihak-pihak mencabar kesalahan-kesalahan dalam Enakmen Kesalahan Jenayah
Syariah Negeri-Negeri yang memperuntukkan kesalahan-kesalahan berhubungan dengan agama.

Situasi sebegini pastinya akan memberikan cabaran yang besar dalam usaha memartabatkan undang-undang jenayah syariah di Malaysia. Justeru, mana-mana enakmen kesalahan jenayah syariah negeri yangberhasrat untuk dibuat pindaan di dalamnya, amat perlu untuk dirujuk dan dinasihati oleh pakar-pakar perundangan syariah negara bagi meneliti kesesuaian pindaan tersebut sekaligus membuat persediaan awal dari aspek kesediaan penguatkuasaan dan pelaksanaannya. Oleh itu, dalam usaha menyebarkan dan mengembalikan kedaulatan undang-undang jenayah syariah yang akan dilihat sebagai undang-undang yang relevan dan realistik, amat perlu kepada proses pindaan dan penambahbaikan sekali gus mengurangkan konflik perundangan yang tiada berkesudahan.

aisyah samudin SQUARE 2

Hanira SQUARE 2

Para penulis merupakan Pensyarah Kanan di Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

rumahkabin black
Desain Rumah Kabin
Rumah Kabin Kontena
Harga Rumah Kabin
Kos Rumah Kontena
Rumah Kabin 2 Tingkat
Rumah Kabin Panas
Rumah Kabin Murah
Sewa Rumah Kabin
Heavy Duty Cabin
Light Duty Cabin


Source

Kabin Kontena Terpakai Pembekal Kabin Kontena , Kontena Price , Kontena Steamboat , Kabin Kontena Terpakai Untuk Dijual , Kabin Kontena Murah , Kabin Kontena Untuk Dijual , Kabin Kontena Terpakai , Kabin Kontena Untuk Dijual Di Melaka , Kabin Kontena Murah Penang , Kabin Kontena Terengganu , Kabin Kontena Untuk Dijual Sabah , Kabin Kontena Di Kedah , Harga Kabin Kontena , Saiz Kabin Kontena , Rumah Kabin Kontena , Pembekal Kabin Kontena , Harga Rumah Kabin Kontena , Sewa Kabin Kontena , Contoh Rumah Kabin Kontena , Harga Kabin Kontena Terpakai , Jual Kabin Kontena , Cara Buat Kabin Kontena , Kontena Terpakai Untuk Dijual , Harga Kontena Terpakai , Harga Kontena Kargo , Pembekal Kabin Kontena , Kontena Terpakai Untuk Dijual Di Kedah , Harga Rumah Kontena Pasang Siap , Kabin Kontena Murah Penang , Kabin Kontena Murah Di Ipoh , Kabin Kontena Murah Di Melaka , Kabin Kontena Murah Kuala Lumpur , Kabin Kontena Murah Seremban , Kabin Kontena Murah Kota Kinabalu , Kabin Kontena Size , Kontena Murah , Rumah Kontena , Rumah Pasang Siap , Bina Rumah Atas Tanah Sendiri , Rumah Kabin , Buat Rumah Atas Tanah Sendiri , Rumah Kontena Pasang Siap , Rumah Pasang Siap Malaysia , Rumah Ibs Malaysia , Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Selangor , Kontraktor Rumah , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Batang Kali‎ , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Klang‎ , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di 16 Sierra, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Ampang Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Ara Damansara , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Balakong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Baru Bangi , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Baru Klang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Baru Selayang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Botanic , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Bukit Puchong 1, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Bukit Puchong 2, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Bukit Puchong, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Bukit Tinggi , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Country Homes , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar D'alpinia, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Kinrara Bk 1 Sehingga 6, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Mahkota Cheras , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Nusa Rhu , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Puchong Utama, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Puteri Puchong, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Putra Permai , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Rasa , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Rinching , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Saujana Utama , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Seri Putra , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Sungai Buaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Sungai Long , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Sunway Semenyih , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Tasik Kesuma , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Teknologi Kajang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Teluk Datok , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Utama , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Banting , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Batang Kali , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Batu 9 Cheras , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Batu Arang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bernam Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Antarabangsa , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Beruntung , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Gasing , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Komanwel , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Lanjan , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Raja , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Rimau , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Sentosa , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Tagar , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Tampoi , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Country Heights , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Damansara Damai , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Damansara Intan , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Damansara Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Damansara Perdana , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Damansara Utama , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Denai Alam , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Dengkil , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Dusun Tua , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Gombak Setia , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di I-City , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kajang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kalumpang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kampung Jenderam Hilir , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kampung Kubu Gajah Dalam , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kelana Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kinrara , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Klang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kota Damansara , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kuala Kubu Bharu , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kuang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kwasa Damansara , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Lembah Beringin , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Mutiara Damansara , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Pandan Indah , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Pelabuhan Klang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Pinggiran Cyberjaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Puchong, Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Puteri Bangi , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Rawang, Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Sungai Rinching , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Sabak, Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Sekinchan , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Selayang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Semenyih , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Serendah , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Seri Kembangan , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Subang Bestari , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Subang Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Taman Tasik Semenyih , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Tanjung Sepat , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Teluk Datok , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Teluk Panglima Garang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Tropicana , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Uep Subang Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Ulu Yam , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Gombak , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Hulu Langat , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Hulu Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kuala Langat , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kuala Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Petaling Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Sabak Bernam , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Sepang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kuala Lumpur , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Shah Alam , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kapar , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Meru , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Puncak Alam , Rumah Kontena Untuk Dijual Malaysia , Harga Kontena Kosong , Kelemahan Rumah Kontena , Harga Rumah Kabin Untuk Dijual , Rumah Kontena Design , Kelemahan Rumah Kontena , Pakej Rumah Kontena , Harga Kontena Kosong , Rumah Kontena Pasang Siap , Harga Rumah Kontena Pasang Siap , Harga Rumah Kontena Terpakai , Harga Rumah Kontena Sabah , Harga Rumah Kontena Murah , Harga Rumah Kontena Melaka , Harga Rumah Kontena Di Malaysia , Berapa Harga Rumah Kontena , Harga Kontena Untuk Buat Rumah , Keburukan Rumah Pasang Siap , Pembekal Rumah Pasang Siap , Rumah Pasang Siap Kelantan , Harga Rumah Pasang Siap Di Malaysia , Kos Rumah Pasang Siap , Rumah Pasang Siap Selangor , Pembekal Rumah Pasang Siap , Keburukan Rumah Pasang Siap , Rumah Pasang Siap In English , Kos Rumah Pasang Siap , Rumah Pasang Siap Murah , Rumah Pasang Siap Selangor , Rumah Pasang Siap Murah , Rumah Pasang Siap Murah Malaysia , Rumah Pasang Siap Johor , Rumah Pasang Siap Selangor , Rumah Pasang Siap Kelantan , Rumah Pasang Siap Sabah , Rumah Pasang Siap Kedah , Rumah Pasang Siap Melaka , Rumah Pasang Siap Perak , Harga Rumah Pasang Siap Di Malaysia , Keburukan Rumah Pasang Siap , Pembekal Rumah Pasang Siap , Dinding Rumah Pasang Siap , Kos Rumah Pasang Siap , Tiang Rumah Pasang Siap , Pagar Rumah Pasang Siap , Contoh Rumah Pasang Siap , Bina Rumah Pasang Siap , Harga Rumah Pasang Siap Ibs , Rumah Kontena Pasang Siap , Rumah Kabin Pasang Siap , Rumah Kayu Pasang Siap Untuk Dijual , Rumah Kayu Pasang Siap , Rumah Kecil Pasang Siap , Rumah Chalet Pasang Siap , Rumah Orkid Pasang Siap , Rumah Kebun Pasang Siap , Rumah Kayu Pasang Siap Murah Malaysia , Rumah Kayu Pasang Siap Malaysia

See also  Bersempena Sambutan Perayaan Krismas Tahun Ini, foodpanda Ambil Langkah Inisiatif Tawaran Diskaun Sebanyak 40% Kepada Pengguna

Related Posts